Virgin Immobilizer

Virgin Immobilizer

H immo-data διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσει «παρθενοποίηση» Virgin της Μονάδας immobilizer του οχήματος ώστε να μπορεί να δεχθεί προγραμματισμό εξάρχής.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.