Προγραμματισμός ABS-ESP

Προγραμματισμός ABS – ESP

Διαθέτουμε τεχνογνωσία και τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις μονάδες αντιμπλοκαρίσματος τροχών (traction control).

Προγραμματίζουμε τον εγκέφαλο του ABS- ESP όλων των κατασκευαστών, ώστε να επναναλειτουργήσει μετά από  διακοπή επικοινωνίας του συστήματος, η τον αντικαθιστούμε με άλλο τον οποίο προγραμματίζουμε.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.