Επισκευή ABS-ESP

Επισκευή ABS – ESP

Διαθέτουμε τεχνογνωσία και τεχνολογικό εξοπλισμό για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, ώστε να μπορέσουμε να επισκευάσουμε τις μονάδες αντιμπλοκαρίσματος τροχών (traction control).

Επιδιορθώνουμε βλάβες όπως η διακοπή επικοινωνίας του συστήματος, η αντλία abs και βλάβες στους αισθητήρες τροχών.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.