Αερόσακοι

Αερόσακοι

Ο αερόσακος (airbag), είναι γνωστός και ως συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης / Supplementary Restraint System (S.R.S.). Αποτελεί το σύστημα παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου, που περιλαμβάνει σάκους σχεδιασμένους κατάλληλα, ώστε κατά τη διάρκεια μιας πρόσκρουσης να ανοίγουν «φουσκώνουν» προστατεύοντας επιβάτες και οδηγό από  βίαια χτυπήματα στις σκληρές επιφάνειες του αυτοκινήτου.

Τα βασικά εξαρτήματα του συστήματος αερόσακων είναι:

1. Μονάδα αερόσακου
2. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
3. Αισθητήρες
4. Προειδοποιητική λυχνία SRS

Μετά από πρόσκρουση του οχήματος συνήθως ενεργοποιούνται οι αερόσακοι και η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (airbag ECU) καταγράφει στοιχεία σύγκρουσης ( crash data) στη μνήμη της, έχοντας σαν αποτέλεσμα την ανάγκη αντικατάσταση της μαζί με όλα τα βασικά εξαρτήματα που απαιτούνται.

Η αντικατάσταση της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (airbag ecu) απαιτεί ένα υψηλό κόστος.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επισκευή και επαναφορά του συστήματος ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (airbag ecu) στην αρχική του κατάσταση πριν την πρόσκρουση μειωνοντας αισθητά το κόστος.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.